Tiedolla johtamisella parempaa liiketoimintaa

Tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Yritysten on kyettävä muutoksiin nopeammin, joten on erittäin tärkeää, että tietoa on etupainotteisesti ja ennustettavasti saatavilla. Ja toisaalta, jos data on huonoa tai sitä ei osata hyödyntää, saattaa käydä niin, että yritystä johdetaan täysin väärään suuntaan.

Itse tiedolla ei ole merkitystä, jos se ei johda mihinkään toimenpiteisiin tai sitä ei voi hyödyntää päätöksenteossa. Tiedolla johtaminen tarkoittaakin yksinkertaisesti oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jossa oikea tieto saadaan dataa analysoimalla. Päätöksenteko voi olla strategista, taktista tai operatiivista. Usein operatiivinen päätöksenteko on pitkälle automatisoitua. Tiedolla johtaminen on siis toimintamalli, jossa hyödynnetään tietoa ja analysoitua dataa tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. Tätä mallia tulisi toteuttaa läpi toiminnan.

Tiedolla johtaminen sopii kaikenkokoisille yrityksille ja lähtee usein raportoinnin tehostamisesta. Usein se kuitenkin vaatii yritykseltä tiettyjä edellytyksiä sekä organisaation ja kulttuurin muutosta, jotta kokonaisvaltainen tiedon hyödyntäminen on mahdollista. Se ei siis ole vain järjestelmään liittyvä muutos. Organisaatiokulttuurissa se vaatii sen, että koko henkilöstö omaksuu tiedolla johtamisen periaatteet. Lisäksi se, mitä järjestelmiä on käytössä ja ylipäätään henkilöstön järjestelmäosaamiseen tulee panostaa.

Tiedolla johtamisen prosessi

Liiketoimintatiedon hallinta tapahtuu optimaalisesti toiminnanohjausjärjestelmän avulla, jolloin organisaatio kerää, analysoi ja hyödyntää oman toimintansa kannalta tärkeää liiketoimintatietoa oikea-aikaisesti ja luotettavasti. Tavoitteena on tarpeelliseksi arvioidun tiedon hankkiminen, luokittelu ja varastointi eri lähteistä jatkokäyttöä varten ja datan yhdistely ja analysointi niin, että se jalostuu hyödylliseksi tiedoksi päätöksentekijöille.

Tiedolla johtaminen on hyödyllistä

Parhaimmassa tapauksessa liiketoimintatiedon hallinta tukee päätöksentekoa proaktiivisesti antamalla ennakkovaroituksia liiketoimintatiedon tapahtumista ja niiden vaikutuksista organisaatioon. Tämä mahdollistaa parempien päätösten tekemisen ja menestyksellisemmän liiketoiminnan.

Lataa myös avuksesi: Opas projektin raportointiin

Miten tiedolla johtaminen auttaa parempaan liiketoimintaan

Tiedolla johdettu liiketoiminta ja sen kehittäminen eivät siis perustu arvaukseen, tuuriin tai mielipiteisiin, vaan taustalla on aina dataa ja siitä saatavaa informaatiota jalostettuna ymmärrykseksi, johon päätöksenteko perustuu. -> tuloksellisempaa liiketoimintaa.

Tiedolla johtaminen auttaa parempaan liiketoimintaan mm. helpottamalla päätöksentekoa. Se tuottaa myös parempia asiakaskokemuksia, kun toiminta on prosessoitu. Myyntidata ja muut toiminta on mitattavaa ja helposti saatavilla ja ennustemallit auttavat tulevaisuuden ennakointiin. Datan avulla syntyy myös säästöjä, kun vaikka työntekijöiden resursointi on hoidettu paremmin.

Tiedolla johtamisen hyödyt:

  • parempi päätöksenteko
  • parempia asiakaskokemuksia
  • myyntidata
  • tulevaisuuden ennakointi
  • toiminnan mitattavuus
  • säästöt mm. resursoinnin tehostamisen avulla

Lue myös artikkeli PSA-toiminnanohjauksen hyödyistä asiantuntijayrityksille.

Kompastuskiviä

Tiedolla johtamisessa on toki myös olemassa seikkoja, joihin saattaa helposti kompastua. Data voi olla vanhaa, eikä se päivity tai dataa ei oikeasti hyödynnetä johtamiseen vaan askarrellaan vain näennäisesti kivoja dashboardeja tai käppyröitä, joita kukaan ei hyödynnä yhtä vilkaisua enempää. Tiedolla johtaminen saattaa kompastua myös siihen, että dataa katsotaan vain taaksepäin ja tulevaisuuden ennakointi ja ennustemallien kehittäminen uupuu täysin.

Jotta tiedolla johtaminen onnistuu, tarvitset kunnon työkalun tiedon hallintaan. Olisiko Koho teille sopiva?

Lataa materiaalimme Miksi Koho valitaan tai varaa alta maksuton demo.

Sinua voisi kiinnostaa myös

4 merkkiä siitä, että yrityksesi tarvitsee järjestelmän toiminnanohjaukseen

Jokaisen asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen kehityksessä tulee hetki, jolloin on aika siirtyä manuaalisesta toiminnasta ja prosesseista …

Lue lisää
Projektikoonti 2

Projektikoonti 2: Projektinhallinnan perusteet

Tässä projektinhallinnan koontien kakkososassa käymme läpi projektinhallinnan perusteita; mitä tulee tietää, kun starttaa projektia ja mitä ottaa huomioon projektin alkuvaiheessa ja edetessä.

Lue lisää

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi myynti- ja laskutusprosessit ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely on maksuton ja se ei velvoita sinua mihinkään. Saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.