Projektin resursointi paranee kuormitusraportin avulla

Mistä tiedät, mitä kukakin työntekijä tekee ja milloin? Kenellä työntekijällä on mahdollisesti liikaa kuormitusta ja kenelle mahtuu vielä lisää? Mihin projektiin tarvitaan lisää tekijöitä? Projektin resursointi on kaiken projektityön pohjalla ja tehostaa toimintaa huomattavasti.

projektin resursointi kuormitustaulukon avulla.

Ajantasaisella resursoinnilla varmistetaan, että oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Resursointiprosessin tukena kannattaa käyttää reaaliaikaista työkalua, jotta tiedot on helppo päivittää ja pitää ajan tasalla. Koska resursoinnin tavoitteena on saada aikaan kannattavia projekteja sekä pitää yllä henkilöstön hyvinvointia, on oleellista pystyä vertaamaan suunnitelmia ja toteumia toisiinsa. Toimiva resursointityökalu auttaa myös henkilöitä pysymään sitoutuneena tehtäväänsä.

Kuormitusraportti näyttää ennusteen ja toteuman

Yksi Kohostakin löytyvä raportoinnin erityisalue on työntekijäresursointi. Kuormitusraportti näyttää, mihin projekteihin yksittäinen työntekijä on kiinnitetty ja milloin henkilöllä on liikaa, tai liian vähän kuormitusta. Resursseja voi tarkastella yksittäisen henkilön, tiimin tai koko henkilöstön osalta. Yksi ihminen ei tietenkään voi työstää kahta asiaa samaan aikaan, joten jos näihin ei kiinnitä huomiota, projekti helposti viivästyy. 

Käyttämällä hyväksesi kuormitusraporttia resursoit jokaisen projektin alusta asti oikein. Kohossa kuormitustaulukon löydät Projektit tai Raportit -välilehdeltä, vasemmasta valikosta kohdasta Kuormitus. Kuormitustaulukko näyttää sinulle sekä toteuman että ennusteen. Ennuste kertoo, kuinka paljon henkilö on kuormitettu kokonaistyöajasta prosentuaalisesti. Värit indikoivat kuormituksen tasoa ja toteumasta näet aina sen hetkisen tilanteen. Resursoinnin päivittäminen projektin edetessä on kaiken a ja o.

Katso videolta lyhyt katsaus, miten projektin resursointi käy Kohossa.

Klippi on marraskuussa 2023 pitämästämme Kohon livedemosta projektiorganisaatioiden edustajille.

👉 Jos haluat syventää tietoasi resursoinnista, olemme tehneet erillisen oppaan projektien onnistuneeseen resursointiin.

Koho mahdollistaa laajan resursoinnin hallitsemisen

Kohon kattaviin projektinhallinnan ratkaisuihin kuuluu resursointityökalu, jonka avulla suunnittelet resursseja pitkäjänteisesti. Kohon avulla:

  • kiinnität resursseja projektitasolle
  • kiinnität resursseja projektin eri vaiheille
  • tarkastelet kuormitusta keskitetysti yhdestä näkymästä
  • vertailet resurssien suunnittelun ennustetta ja toteumaa
  • tarkastelet kuormitusta työntekijöittäin, tiimeittäin ja osaamisalueittain
  • näet mistä osatekijöistä kokonaisresurssi muodostuu
  • voit aloittaa resursoinnin jo tarjousvaiheessa
  • seuraat kuormitusta reaaliaikaisesti

Tietoja voidaan tarkastella ja suunnitella useita kuukausia tai jopa vuosia eteenpäin. Kun pystyt vertailemaan ennustetta toteumaan, voit säätää ja tarkentaa kuormitusta ja resursointia suuntaan tai toiseen, tehostaen näin yrityksen toimintaa. Resursointityökalu auttaa myös suunnittelemaan loma-ajat ja muut pidemmät poissaolot paremmin.

Tutustu paremmin Kohon resurssienhallintaan ja projektinhallinnan kokonaisuuteen demon kautta:

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi tarpeet ja kulmakohdat ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, vaan saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.