Skip to content

Kohon hinnoittelu perustuu käyttäjämääriin

Montako käyttäjää yrityksessänne on? Katso alla olevasta laskurista hinta.
Jos yrityksessänne on yli 25 käyttäjää, kysy tarjousta.

Lisäpalvelut

Ominaisuustaulukko

  • Sales
  • Timer
  • Business
Sales Timer Business
Perustoiminnot
Asiakashallinta
Tuotehallinta
Tuotehintojen massamuutokset / Indeksikorotukset
Haku ja arkistointi
Kommentit ja loki
Hinnastot: asiakaskohtaiset, tuote-, projektihinnastot
Kirjautumisen dashboard-näkymä
Työajanhallinta
Työajanseuranta
Työaikaraportointi
Liukumat
TES-tulkinnat
Työaikapankki
Siirto palkanlaskentaan
Kannattavuudet: asiakaskohtainen, työntekijäkohtainen, projektikohtainen
Tunti- ja projektinhallinta
Tuntimerkinnät 7 eri tavalla
Projektisuunnitelmat ja vaiheistukset
Dokumenttien tallennus
Projektikohtainen budjetointi
Projektien kanban-näkymä
Projektien Gantt-näkymä
Automaattiset kirjausselitteet
Oletustuotteet ja suosikkimerkinnät
Tehtäväryhmät ja vakioidut työlajit
Ajopäiväkirja ja matkalaskut
Vuorosuunnittelu
Työmääräykset, toistuvat työt ja tiketöinti
Pikaprojektit
Resursointi
Henkilöresursointi
Projektiresursointi
Laskutus
Sopimuslaskutus
Pikakaupat
Laskutiedon sisäänluku
Tuntien laskutus
Läpilaskutus
Hyvityslasku
Laskun palautus
Laskun yhdistäminen ja jakaminen
Laskuliitteet ja selitteet
Dimensiot, laskentakohteet, kustannuspaikat
Kirjanpidon tilit
Laskutusmateriaalin nouto ulkoisesta järjestelmästä ja laskutus
Osamaksu- ja laskutus
CRM
Asiakkaiden hallinta
Aktiviteetit
Myynti funnel, drag and drop
Kommentit
Yhteyshenkilöt
Dokumenttien tallennus
Tarjoukset ja sopimukset
Muokattavat tarjousdokumentit
Tieto tarjouksen avaamisesta
Muokattava landing page
Tuotteisiin linkitettävät tarjoustekstit
Useita tarjous- ja sopimuspohjia
Tarjouksen muuntaminen sopimukseksi
Tarjouksen sähköinen lähetys
Sähköinen allekirjoitus
Tuotepaketit
Raportointi
Myyntiraportti
Laskutusraportti
Kannattavuusraportti
Työaikaraportti
Sisäiset tehtävät
BI-raportointi
External datasource -raportointi
Integraatiot
Kalenteri-integraatio
HR- ja Palkkahallinto
Tikettijärjestelmät
Ulkopuoliset CRM-järjestelmät
Asiakkaiden tunnistaminen
Tosiasiallisten edunsaajien raportointi
Rahanpesulain mukainen tunnistus
Henkiöllisyystodistuksen tallennus
Portaali
Tiedostojen jakaminen ja kohdistaminen kauteen
Tiedostot työntekijän työlistaan
Notifikaatiot asiakkaalle uusista viesteistä ja tiedostoista
Chat, jossa tiedostojako
Tilitoimiston uutiset ikkuna
Tunnustaso kuka pääsee käsiksi tiedostoihin
Kollaboraatio
Tiedostojako ja chat
Koontinäkymä tiedostoille ja keskusteluille
Projektisuunnitelma ja eteneminen asiakkaalle
Laskuraportointi asiakkaalle
Projektiraportointi
Mobiilikäyttö
Tuntikirjaus
Työmääräykset
Kellokortti
GPS seuranta
Kohdealoitus
Työaika/työpäiväkello
Kuvan tallennus
Kommentit, työohjeet
Moniyhtiöpalvelu
Tilien yhteiset raportit
Tilien yhteinen hallinta
Käyttäjät ja oikeustasot
Muokattavat käyttäjätunnukset
Tallennettavat oikeustasot
Tiimit ja tiiminhallinta
Monitilikäyttäjä
Asiakaspalvelu ja tuki
Käytönaikainen ohjeistus
Ohjesivusto ja forumit
Sähköposti
Puhelintuki ja chat

Haku