Kohon käyttöönottoprosessi on mutkaton

Kaikki käyttöönottovaiheen koulutukset ja palaverit hoidetaan etäyhteyksien kautta, joten ei ole väliä, missäpäin maailmaa sinä olet. Me huolehdimme, että Koho tulee käyttöön yrityksellesi parhaalla mahdollisella tavalla.

Näin käyttöönottoprosessi etenee

Mukautamme käyttöönoton sen mukaan, miten laajasti Koho-järjestelmä otetaan käyttöön, minkä kokoisesta yrityksestä on kysymys ja mitkä asiat nousevat tärkeimmiksi. Varmistamme, että järjestelmää hyödynnetään kunnolla ja huomioimme teidän aikataulunne – liiketoimintasi ei tarvitse pysähtyä käyttöönottoprosessin vuoksi.

Toimitat meille vain perustamiseen tarvittavat materiaalit ja me perustamme tilinne Kohoon käyttövalmiiksi koulutuksia varten.

Kohon käyttöönotto

1. Alustava etäpalaveri

 • Projektipäällikkömme sopii kanssasi etäpalaverin. Etäpalaverissa keskustellaan ensin, mitä yrityksesi toimintaan vaikuttavia erityistekijöitä kannattaa ottaa huomioon. Tämän perusteella sovitaan, millä tavalla käyttöönotto tullaan toteuttamaan.
 • Käydään läpi, mitä asiakirjoja, materiaaleja ja tietoja käyttöönottoon tarvitaan.
 • Sovitaan käyttöönottokoulutusten ajankohdat.
 • Saat palaverista yhteenvedon, joka sisältää sovitut asiat sekä esimerkkitiedostot, joiden avulla voit toimittaa tarvittavat materiaalit.
 • Sinun ei erikseen tarvitse valmistautua palaveriin.

2. Luodaan malli

 • Toimitettujen materiaalien pohjalta luodaan toimiva tili. Tilin viimeistelevät määritykset tehdään yhteistyössä yrityksesi edustajien kanssa pääkäyttäjäkoulutuksen yhteydessä.
 • Kohon projektipäällikkö toimittaa osallistujille linkin etäkoulutukseen ennen jokaista käyttöönottoon kuuluvaa palaveria tai koulutusta. Projektipäällikkö huolehtii, että pääsette liittymään jokaiseen sovittuun koulutukseen.

→ Kohon asiantuntija rakentaa yrityksellesi tilin, josta löytyvät valmiudet järjestelmän peruskäyttöön.

3. Pääkäyttäjäkoulutus

 • Käydään tarkasti läpi järjestelmän toiminta, asetukset, sekä pääkäyttäjän vastuuksi muodostuvat tehtävät.
 • Koulutukset suunnitellaan yrityksesi tarpeet huomioiden ja ne ovat luonteeltaan keskustelevia. Näin pystymme ketterästi toteuttamaan toiveenne järjestelmän toiminnasta.

4. Toimintojen muodostaminen

 • Pääkäyttäjäkoulutuksen jälkeen varataan usein muutama päivä aikaa, joiden aikana pääkäyttäjä pääsee yhdessä Kohon projektipäällikön kanssa muodostamaan työnohjauksellisia toimintoja järjestelmään.

5. Muiden käyttäjien koulutus

 • Kun yrityksesi tili on määritetty kuntoon, Kohon projektipäällikkö kouluttaa yhteistyöttä yrityksesi pääkäyttäjien kanssa loput henkilöstöstäsi sovitun mukaisesti.

→ Koho otetaan näin yrityksessäsi tuotantokäyttöön.

6. Testaus ja laskuttajien koulutus

 • Käyttöönottopäivän jälkeen Kohon projektipäällikkö testaa kanssasi myyntilaskutuksen ja muiden sovittujen järjestelmien integraatiot
 • Koulutetaan yrityksesi laskuttajat.

 

 

”Kohon puolelta käyttöönotossa oli rautaista ammattitaitoa ja yhteistyö oli erittäin toimivaa. Dialogi osattiin toteuttaa niin, ettei tarvinnut olla varsinainen IT-ammattilainen pysyäkseen kärryillä. Toiveemme ja tarpeemme huomioitiin ja aidosti esitettiin meille parhaita ratkaisuja.”

– Paavo Saari, Cadpool

Kohon käyttäjien koulutus

Käyttäjien koulutus järjestetään yleensä kolmessa eri vaiheessa, yrityksenne tarpeet huomioiden. Etäkoulutusten tukena asiakkaalla on pääsy Kohon verkkopohjaiseen ohjeportaaliin. Voit halutessasi käydä lukemassa kuvallisia, yksityiskohtaisia ohjeita eri toiminnallisuuksista.

Pääkäyttäjäkoulutus

Pääkäyttäjäkoulutuksessa käydään läpi Kohon perusasetukset, sisään tuotu materiaali, pääkäyttäjän perustehtävät, työajanseuranta, tuntikirjaukset, työmääräykset, projektien hallinta, sopimukset ja laskutusprosessi.

Tuntikirjaajakoulutus

Tuntikirjaajakoulutuksessa opastetaan henkilöstölle työajanseuranta sekä tuntienkirjaus.

Laskutuskoulutus

Laskutuskoulutuksessa käydään läpi tuntien käsittely, sopimuslaskutus ja siirto taloudenhallintajärjestelmään.

Kaipaatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!

Kysy ratkaisuistamme, integraatiomahdollisuuksista tai sopivuudesta yrityksellesi
– tai varaa vaikka samantien etädemo.