Kohon käyttöönotto on asiakkaalle helppoa

Kaikki käyttöönottovaiheen koulutukset ja palaverit hoidetaan etäyhteyksien kautta, joten ei ole väliä, missäpäin maailmaa sinä olet. Me huolehdimme, että Koho tulee käyttöön asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla.

Näin käyttöönotto etenee

Mukautamme käyttöönoton sen mukaan, miten laajasti Koho-järjestelmä otetaan käyttöön, minkä kokoisesta yrityksestä on kysymys ja mitkä asiat nousevat tärkeimmiksi. Varmistamme, että järjestelmää hyödynnetään kunnolla. Toimitat meille vain perustamiseen tarvittavat materiaalit ja me perustamme tilinne Kohoon käyttövalmiiksi koulutuksia varten.

Kohon käyttöönotto

1. Alustava puhelu

 • Kohon projektipäällikkö soittaa asiakkaalle ja yhdessä sovitaan, kuinka käyttöönotto tullaan toteuttamaan huomioiden asiakkaan toimintaan vaikuttavat erityistekijät.
 • Käydään läpi, mitä asiakirjoja, materiaaleja ja tietoja käyttöönottoon tarvitaan.
 • Sovitaan käyttöönottokoulutusten ajankohdat.
 • Puhelusta koostetaan yhteenveto, joka sisältää sovitut asiat ja esimerkkitiedostot, joiden avulla asiakas voi toimittaa tarvittavat materiaalit.
 • Asiakkaan ei erikseen tarvitse valmistautua

2. Luodaan malli

 • Toimitettujen materiaalien pohjalta luodaan toimiva tili, jonka viimeistelevät määritykset tehdään yhdessä asiakkaan kanssa pääkäyttäjäkoulutuksen yhteydessä.
 • Kohon projektipäällikkö toimittaa asiakkaalle etäkoulutusjärjestelmän osallistumislinkin ennen jokaista käyttöönottoon kuuluvaa palaveria tai koulutusta. Projektipäällikkö huolehtii että asiakas pääsee liittymään jokaiseen sovittuun koulutukseen.

-> Kohon asiantuntija rakentaa asiakkaalle tilin, jossa löytyvät järjestelmän peruskäytön valmiudet

3. Pääkäyttäjäkoulutus

 • Käydään tarkasti läpi järjestelmän toiminta, asetukset sekä pääkäyttäjän vastuuksi muodostuvat tehtävät.
 • Koulutukset suunnitellaan asiakkaan tarpeet huomioiden ja ne ovat luonteeltaan keskustelevia, jolloin asiakkaan toiveet järjestelmän toiminnasta pystytään toteuttamaan.

4. Toimintojen muodostaminen

 • Pääkäyttäjäkoulutuksen jälkeen varataan usein muutama päivä aikaa, joiden aikana pääkäyttäjä pääsee yhdessä Kohon projektipäällikön kanssa muodostamaan työnohjauksellisia toimintoja järjestelmään.

5. Muiden käyttäjien koulutus

 • Kun asiakkaan tili on määritetty kuntoon, Kohon projektipäällikkö kouluttaa asiakkaan henkilöstön pääkäyttäjien kanssa sovitun tavan mukaisesti.
 • Koho otetaan yrityksessä tuotantokäyttöön.

6. Testaus ja laskuttajien koulutus

 • Käyttöönottopäivän jälkeen Kohon projektipäällikkö testaa yhdessä asiakkaan kanssa myyntilaskutuksen ja muiden sovittujen järjestelmien integraatiot
 • Koulutetaan yrityksen laskuttajat.

 

 

”Kohon puolelta käyttöönotossa oli rautaista ammattitaitoa ja yhteistyö oli erittäin toimivaa. Dialogi osattiin toteuttaa niin, ettei tarvinnut olla varsinainen IT-ammattilainen pysyäkseen kärryillä. Toiveemme ja tarpeemme huomioitiin ja aidosti esitettiin meille parhaita ratkaisuja.”

– Paavo Saari, Cadpool

Kohon käyttäjien koulutus

Käyttäjien koulutus järjestetään yleensä kolmessa eri vaiheessa, yrityksenne tarpeet huomioiden. Etäkoulutusten tukena asiakkaalla on pääsy Kohon verkkopohjaiseen ohjeportaaliin. Asiakas voi halutessaan käydä lukemassa kuvallisia, yksityiskohtaisia ohjeita haluamistaan toiminnallisuuksista.

Pääkäyttäjäkoulutus

Pääkäyttäjäkoulutuksessa käydään läpi Kohon perusasetukset, sisään tuotu materiaali, pääkäyttäjän perustehtävät, työajanseuranta, tuntikirjaukset, työmääräykset, projektien hallinta, sopimukset ja laskutusprosessi.

Tuntikirjaajakoulutus

Tuntikirjaajakoulutuksessa opastetaan henkilöstölle työajanseuranta sekä tuntienkirjaus.

Laskutuskoulutus

Laskutuskoulutuksessa käydään läpi tuntien käsittely, sopimuslaskutus ja siirto taloudenhallintajärjestelmään.

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi tarpeet ja kulmakohdat ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, vaan saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.