Skip to content

Raportointi

Kohon raportit ovat valmiiksi pureskeltuja ja helppokäyttöisiä. Löydät yleisimmät avainluvut kuvaajineen valmiista raporttinäkymistä. Voit rajata näkymää helposti eri kriteerien avulla.
Koho projektilaskutus

Seuraa yrityksesi avaintietoja helposti

Näe liiketoimintasi tärkeimmät tunnusluvut havainnollisessa muodossa esimerkiksi graafisena, listaus- tai matriisiraporttina. Löydät yleisimmät avainluvut kuvaajineen valmiista raporttinäkymistä. Voit myös rajata näkymää helposti juuri sinulle tärkeillä kriteereillä.

Voit viedä kaikki raportit kätevästi exceliin tai ottaa ulos pdf:nä ja lähettää eteenpäin.

Kohon raportointi näyttää kaikki tarvitsemasi tiedot!

Työntekijäkannattavuus

Seuraa reaaliaikaisesti tehtyjä työtunteja, projekteja ja laskutusta. Koho kertoo työntekijän, projektin tai asiakkaan kannattavuuden.

Projektikannattavuus

Koho kertoo, miten kannattavaa projektitoiminta yritykselle on. Projektikannattavuutta voidaan seurata yksittäisen projektin, hankkeen tai moniprojektien tasolla.

Asiakaskannattavuus

Seuraa asiakkuuksiesi kannattavuutta yksitääin, segmenteittäin, tuntilaskutusta, tuntikannattavuutta ja tarkastella laskutasolle.

Kassavirran ennustaminen

Kohon avulla tiedät koska uusista kaupoista tulee rahaa sekä sopimuskannan tuottaman kassavirran yhdellä klikkauksella!

Kuormitusseuranta ja budjetointi

Seuraa työtehtäville tai projekteille asetettuja aikabudjetteja ja vertaa sitä työntekijälle määritettyyn työaikaan. -> kuinka paljon työntekijän työajasta on kuormitettu.

Provisioraportointi

Järjestelmään voidaan määrittää sääntöjen mukainen provisiolaskenta.

Räätälöitävät raportit ja BI-raportointi

Kohoon voidaan muodostaa kaikki yrityksen tarvittavat raportit tai raportoinnin data voidaan viedä REST-rajapinnan avulla ulkoisiin BI-järjestelmiin.

Käyttäjän oma raportointi

Kattavat oman työajanseurantaan tarkoitetut raportoinnin näkymät.

 

Avainlukujen reaaliaikainen seuranta

 • Myyntiennuste
 • Toteuman vertailu: viime vuosi >< tämä vuosi, myös tuotteittain
 • Sopimukset ja tarjoukset: hyväksytyt, hylätyt

 

Jos data löytyy Kohosta, saat sen raporttina ulos – niin monimuotoiset raportointimahdollisuudet Kohossa on

Tuntikirjaukseen liittyvät raportit

 1. Laskutettavat tunnit
 2. Sisäiset tunnit, todelliset tunnit
 3. Kuormitusraportti: resursointityökalu, projekteilta tai työmääräyksiltä
 4. Toimenpiteet: myöhässä olevat tai tulevat
 5. Työmääräykset

Työpäiväraportit

 • viikoittain, liukuma, lomat, tulkinnat
 • tuntierotus

Laskutusraportit

 • Asiakaslaskutus: eri aikavälit, kate, %, asiakkaittain, laskentakohteet, tuotteet, työntekijöittäin
 • Henkilölaskutus
 • Projektilaskutus
 • Kohdelaskutus: laskentakohteittain, jos käytössä

Toistuvien töiden raportointi

 • Seuraat yrityksesi toistuvien töiden suoritustilanteita ja näet suoraan, mitkä työt on yrityksessäsi tehty ja mitkä tekemättä.
 • Näet myös mitkä työt on jo käsitelty laskutukseen ja mitkä eivät.

Haku