Ketterä projektinhallinta: kuinka PSA-järjestelmät ovat hyödyksi

Agile eli ketterä projektinhallinta

Ketterä (agile) projektinhallinta on noussut suosituksi lähestymistavaksi projekti- ja teknologiamaailmassa. Se mahdollistaa organisaatioille nopeamman reagoinnin muutoksiin, parantaa yhteistyötä ja nopeuttaa laadukkaiden tuotteiden toimittamista. Tässä kontekstissa toiminnanohjausjärjestelmät ja palveluiden automaatiojärjestelmät (Professional Services Automation, PSA) , kuten Koho, ovat muodostuneet yhä tärkeämmiksi työkaluiksi projektinhallinnan joustavuuden tehostamisessa. Tässä blogissa tutustumme siihen, miten PSA-järjestelmät voivat auttaa organisaatioita ketterässä projektinhallinnassa.

Ketterän projektinhallinnan määritelmä

Ketterä projektinhallinta on metodologia, joka korostaa joustavuutta, yhteistyötä ja iteratiivista kehitystä. Sen sijaan, että noudatettaisiin tiukkaa suunnitelmaa alusta alkaen, ketterät tiimit sopeutuvat muuttuviin vaatimuksiin ja asettavat asiakaspalautteen etusijalle. Tämä lähestymistapa antaa organisaatioille mahdollisuuden luoda arvoa varhain ja jatkuvasti parantaa tuotteitaan tai palveluitaan.

Ketterän projektinhallinnan keskeiset periaatteet:

 • Asiakaskeskeisyys: Ketterä projektinhallinta asettaa etusijalle asiakastarpeet ja arvostaa palautetta varmistaen, että lopputuote vastaa käyttäjien odotuksia.
 • Iteratiivisuus ja inkrementaalisuus: Projektin osat jaetaan pienempiin, hallittaviin osiin (sprintit) säännöllisten tarkistusten ja mukautusten avulla.
 • Yhteistyö: Monialaiset tiimit työskentelevät tiiviisti yhdessä, helpottaen jatkuvaa kommunikaatiota ja tiedonjakoa.
 • Läpinäkyvyys: Projektin eteneminen on näkyvissä kaikille tiimin jäsenille, mahdollistaen nopean ongelmien tunnistamisen ja ratkaisemisen.

Kuinka PSA-järjestelmät tehostavat ketterää projektinhallintaa

PSA- järjestelmät ovat tärkeä tuki ketterän projektinhallintamallin hyödyntämisessä ja järjestelmä tehostaa toimintaa monelta osin. Hyötyjä ovat mm.:

 1. Resurssien hallinta: PSA-järjestelmät auttavat organisaatioita tehokkaassa resurssien allokaatiossa. Ne hallinnoivat resurssien saatavuutta, taitotasojen ja työkuormitusten mukaisesti.
 2. Projektin suunnittelu ja aikataulutus: PSA-järjestelmät tarjoavat dynaamisia projektin suunnittelun ja aikataulutuksen työkaluja. Ne mahdollistavat tiimien suunnitella sprinttejä, asettaa prioriteetteja ja mukauttaa aikatauluja lennossa.
 3. Aikaseuranta ja raportointi: PSA-järjestelmät tarjoavat automatisoidun aikaseurannan ja raportointiominaisuuksia.
 4. Yhteistyö ja kommunikaatio: PSA-järjestelmiin sisältyy usein viestintä- ja yhteistyövälineitä, kuten keskustelufoorumeita, asiakirjojen jakamista ja viestintää.
 5. Talouden hallinta: PSA-järjestelmät tarjoavat taloudellista seurantaa ja analyysiominaisuuksia, jotka auttavat organisaatioita hallitsemaan budjetteja ja projektikustannuksia.
 6. Riskien hallinta: PSA-järjestelmiin sisältyy riskienhallinnan ominaisuuksia, jotka mahdollistavat tiimien riskien seurannan ja lieventämisen.
 7. Asiakkaan osallistuminen: PSA-järjestelmät tukevat asiakasosallistumista tarjoamalla portaaleja tai käyttöliittymiä, joiden kautta asiakkaat voivat saada projektitietoa, antaa palautetta ja seurata etenemistä.
 8. Skaalautuvuus: PSA-järjestelmät voidaan sopeuttaa eri aloille ja eri mittakaavan projekteihin.

Lue myös kirjoituksemme projektin kannattavuudesta.

Vesiputousmallin hyödyntäminen ketterän projektinhallinnan rinnalla

Vesiputous on rakenteellinen kehittämismenetelmä, jossa projekti on jaettu selkeisiin vaiheisiin ja usein se voi olla melko jäykkä, kun taas Agile-menetelmä on tunnettu joustavuudestaan.

On organisaatioita, jotka tarvitsevat vesiputousmallia ketterän tekemisen rinnalla tai yhdistelevät näitä kahta mallia. Silloin on tärkeää muistaa harkita seuraavia asioita ja ottaa hyöty irti järjestelmästä:

 • Selkeä projektin segmentointi: Määritä selvästi, mitkä osat projektista noudattavat vesiputousmallia ja mitkä ketterää lähestymistapaa. Käytä PSA-järjestelmää näiden osien hallintaan ja seurantaan.
 • Tehokas viestintä: Varmista, että viestintäkanavat on luotu vesiputous- ja ketterien tiimien välille. PSA-järjestelmää voidaan käyttää projektin tietojen ja päivitysten jakamiseen näiden kahden lähestymistavan välillä.
 • Resurssien allokaatio: Käytä PSA-järjestelmää resurssien allokaatioon kullekin projektin osalle tarpeen mukaan.
 • Raportointi ja seuranta: Hyödynnä PSA-järjestelmän raportointiominaisuuksia pitääksesi sidosryhmät ajan tasalla kunkin projektin osan edistymisestä.

Vaikka ketterä projektinhallinta on suosittu lähestymistapa mukautumiskykynsä ja yhteistyön vuoksi, vesiputousmallilla voi silti olla paikkansa tietyissä yhteyksissä. PSA-järjestelmän avustuksella organisaatiot voivat tehokkaasti hallita ja integroida molempia lähestymistapoja, hyödyntäen kummankin vahvuuksia vastaamaan projektien ja asiakkaiden erityistarpeisiin. Avainsana on olla joustava ja valita projektinhallinnan lähestymistapa projektin luonteen ja vaatimusten perusteella.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Asiakkaan odotusten hallinta osana projektin hallintaa - tiivistelmä

Asiakkaan odotusten hallinta osana projektin johtamisen strategiaa

Kohon webinaarissa 30.8. projektijohtajamme Kalle Raitio käsitteli projektin kokonaisuuden onnistumiseen olennaisesti vaikuttavaa asiakkaan odotusten hallintaa, (CEM, Customer Expectation Management). Asiakkaan odotusten hallinnalla varmistetaan, että asiakkaan odotukset projektilta ovat realistiset, ymmärrettävät ja saavutettavissa.

Lue lisää
FBLinkedin-60

7 vinkkiä: pienten tiimien projektinhallinta

Lue vinkkejä hyviksi todetuista toimintatavoista pienten tai keskisuurien tiimien projektinhallintaan. Ota nämä vinkit käyttöön erityisesti luovilla aloilla tai konsultointialoilla!

Lue lisää

Kaipaatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!

Kysy ratkaisuistamme, integraatiomahdollisuuksista tai sopivuudesta yrityksellesi
– tai varaa vaikka samantien etädemo.