Sopimuslaskutus ja -varaus – Kohon superkombinaatio

Tiesitkö, että Kohossa onnistuu muissa vastaavissa järjestelmissä harvinainen sopimusvaraus, jossa toistuvaislaskutusopimuksen yli menevältä osalta järjestelmä osaa alkaa laskuttaa sinne asetetun säännön mukaista toista laskutustapaa automaattisesti.

Sopimuslaskutus tarkoittaa laskutusta, jossa yritys laskuttaa säännöllisin väliajoin ja toistuvasti asiakasta, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Sopimuslaskutuksen automatisointi vähentää manuaalista työtä. Ilman sopivaa järjestelmää laskutus on muistinvaraista ja sopimusten kannattavuus jää epäselväksi. Lisäksi sopimuslaskutuksen hallinnointi on aikaa vievää ja tehotonta.

Automatisoi sopimuslaskutus

Sopimuslaskutuksessa järjestelmä siis luo laskuja automaattisesti asetettujen sääntöjen mukaan. Näin kaikki laskutettava työ tulee varmasti laskutetuksi ja vältytään virheiltä sekä unohduksilta. Koho automatisoi sopimuslaskutuksen ja varmistaa, että laskut lähtevät aina ajallaan. Tehdyt tunnit kohdistetaan automaattisesti sopimuslaskutukseen, jolloin voidaan seurata sopimuslaskutuksen kannattavuutta ja allokoida laskutusta työn tehneille henkilöille. Sopimusmuutoksista syntyy automaattisesti muutoslaskut. Koho tehostaa sopimuslaskutukseen ja -raportointiin käytettävää aikaa jopa 90 %.

Lue myös Projektikyselyn tulokset yritysten laskuttamisesta

Sopimusvaraus jatkoautomatisoi laskutusta

Varsinaisen sopimuslaskutuksen lisäksi Kohossa voi asettaa sopimusvarauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että Koho alkaa laskuttaa automaattisesti esimerkiksi tuntilaskutuksella sopimuksen ylimenevät tunnit. Tai vastaavasti sopimusvarauksella voidaan varata myös kpl/tuotelaskutusta, esimerkiksi lisenssimääriä, palkkapusseja jne. tuoteperusteista laskutusta.

Tämä tarkoittaa siis seuraavaa: Yrityksen ja asiakkaan kuukausittaiseen sopimukseen kuuluu vaikkapa 12 tuntia töitä. Jos jonain kuukautena töitä tehdäänkin vaikka 14 tuntia, Koho laskuttaa noista kahdesta ylimenevästä tunnista erikseen sovitun tunti tunnista -hinnan mukaan.

Useimmat tilitoimistot käyttävät nykyisin kiinteää kuukausiveloitusta, joka sisältää tietyn määrän tunteja. Koho seuraa tätä ja lähtee automaattisesti luomaan täydellistä laskuaineistoa ylimenevästä osasta. Koho siis automatisoi laskujen luomisen siltäkin osin täysin.

Lue myös: Ostolaskukäsittely tarkentaa kustannusten seurantaa Kohossa

Automaattinen ristiinlaskutus helpottaa monipaikkaisia yrityksiä

Huippuominaisuus Kohossa laskutukseen liittyen on myös automaattinen ristiinlaskutus. Tämä tarkoittaa sitä, että usean toimipaikan toimistojen tarvitse siirrellä laskuja tai laskuttaa toisiaan sisäisesti. Jos vaikka Helsingin konttori tekee Tampereen konttorin asiakkaan töitä, työ menee automaattisesti samalle laskulle.

Sopimuslaskutusraportti näyttää kassaennusteen

Kohossa näet sopimuslaskutusraportilla sopimukset esimerkiksi asiakkaittain, myyjittäin tai kuukausittain sortattuna ja ennustepuolella samoin. Ne yritykset, joilla asiakaspoistuma on pientä, voivat käyttää ennusteraporttia kassavirtaennusteena.

Haluaisitko tietää lisää Kohon laskutusominaisuuksista? Varaa aikaa keskusteluun asiantuntijamme kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi myynti- ja laskutusprosessit ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely on maksuton ja se ei velvoita sinua mihinkään. Saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.