Ohjelmistointegraatiot, mitä hyötyä niistä on?

Puhutaanpa vähän ohjelmistointegraatioista. Niistä kysytään tasaisin väliajoin ja nykymaailmassa ne ovatkin oleellinen osa järjestelmähankintaa.

integraatiorattaat

Integraatiolla tarkoitetaan ohjelmiston yhdistämistä toiseen ohjelmistoon tietojen siirtämiseksi.

Integraatioita voi olla yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia. Rajapinta mahdollistaa integraation ohjelmistoon. Rajapinnan avulla voidaan tehdä pyyntöjä ohjelmistolle, josta halutaan noutaa tai tuoda tietoja.

API ja REST API

API-integraatio taas tarkoittaa modernia ohjelmointirajapintaa, joka mahdollistaa eri sovellusten välisen keskustelun. Ohjelmointirajapinta (engl. Application programming interface, API) on raja komponenttien/moduulien välillä ohjelmoitavassa järjestelmässä. Ohjelmointirajapinta on määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään.

REST API on arkkitehtuurityyli ohjelmointirajapintojen toteuttamiseen. RESTful-arkkitehtuuri ei ota kantaa käytettävään protokollaan. REST-ohjelmointirajapintojen avulla voidaan lähettää pyyntöjä toisille palvelimille, jotka palauttavat datan jossain muodossa. Tällä tavoin dataa voidaan siirtää helposti palvelimelta toiselle. Data kulkee myös vaivatta mobiilisovelluksen ja pöytäsovelluksen välillä.

Integraatioita voi toteuttaa monella tapaa. Digitalisaation myötä uusia teknologioita on kuitenkin tarjolla niin paljon, että vanhemmat ratkaisut saatavat olla mutkikkaita toteuttaa nykyjärjestelmien kanssa ja raskaita ylläpitää. Siksi APIt ovat vallanneet markkinoita. 

PSA-järjestelmä on hyvä esimerkki kevyestä, helposti integroituvasta toiminnanohjaus-/projektinhallintajärjestelmästä.

Lue lisää: PSA toiminnanohjaus – mikä se oikeastaan on ja kenelle

Mitä hyötyä integraatioista on?

Käytännössä kyse on kustannusten säästämisestä. Integraation avulla voidaan säästää merkittävästi rahaa, kun tieto liikkuu järjestelmien välillä automatisoidusti. Manuaalista työtä ei tarvita ja tällöin myös virheiden mahdollisuus pienenee.

Monesti yrityksissä haetaan yhtä laajaa järjestelmää, joka ratkaisee kerralla kaikki tarpeet. Tämä tekee järjestelmäuudistuksesta usein työlään ja pitkän. Isojen järjestelmien käyttöönotto sitoo paljon resursseja ja aikaa, ja lisäksi ne ovat usein kankeita käytössä. Yhden laajan ohjelmiston hankkiminen ei ole enää nykypäivänä kannattavaa, eikä tarkoituksenmukaistakaan etenkään pienille ja keskisuurille yrityksille.

Sen sijaan markkinoilla on nykyään paljon tarjontaa hyvistä pienemmistä järjestelmistä, jotka ovat keskittyneet ratkaisemaan muutaman osa-alueen hyvin, ja joiden liittäminen toisiinsa on helppoa ja edullista. Integraatioiden avulla voidaan varmistaa informaation siirtyminen sovellusten ja järjestelmien välillä sekä tuottaa aika- ja kustannussäästöjä.

API-rajapinta mahdollistaa nopeat ja joustavat räätälöinnit esimerkiksi toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Yksi APIn hyöty on myös reaaliaikainen tiedon kerääminen ja 360-näkymä. Jos haluat ymmärtää asiakkaitasi, ja keräät tietoa vanhanaikaiseen tietovarastoon siilo kerrallaan, saatat nähdä, mitä he eilen tarvitsivat. APIt sen sijaan keräävät kaiken tiedon nätisti raportteihin. Reaaliajassa.

REST mahdollistaa monipuolisemman automaation

REST-arkkitehtuurin on tarkoitus parantaa rajapintojen suorituskykyä, skaalautuvuutta, yksinkertaisuutta ja muunneltavuutta. Myös luotettavuus on tärkeä tekijä.

Yleisin tarve integraatiolle on taloushallinto-ohjelmiston integraatio. Taloushallinto-ohjelmiston ja toiminnanohjausjärjestelmän integraatio säästää aikaa, kun tietoja ei tarvitse kirjata kahteen eri paikkaan eikä näin ollen myöskään inhimillisiä näppäilyvirheitä pääse syntymään. Integraation avulla pidät laskutuksen, projektit ja palkat aina ajan tasalla. Toinen merkittävä integraation tarve on markkinointi datan ja CRM tiedon kulkeminen sekä myynnin liidit. Kohossa löytyy esim Hubspotiin valmis integraatio. Datan visualisointiin auttaa integraatio johonkin BI-järjestelmään

Ohjelmistointegraatiot Kohossa

Kohon ohjelmistointegraatiot

Me Koholla kannatamme olemassa olevien järjestelmiesi tai uusien integroimista Kohon toiminnanohjaukseen. Kohoon saat integroitua käyttämäsi palvelut suoraan tai rakennamme räätälöityjä ratkaisuja. API mahdollistaa joustavat ratkaisut juuri sinun tarpeisiisi.

Kohossa on valmiit integraatiot yli 70 järjestelmään ja oma API -rajapinta mahdollistaa sujuvasti lisää.

Valmiita integraatioita löytyy:

  • taloudenhallinnan ohjelmistoihin
  • CRM-ohjelmistoihin
  • projektinhallintaohjelmistoihin
  • tiedostonhallinta- ja tikettiohjelmistoihin
  • Myös sähköiset allekirjoitukset ja BI-järjestelmät integroituvat Kohoon

Kysy meiltä lisää, jos tästä ei löydy juuri sinun käytössäsi olevaa järjestelmää!

Sinua voisi kiinnostaa myös

Suomalainen ohjelmisto - koodia Suomesta

Miksi valita suomalainen ohjelmisto?

Suomi on kulkenut monella saralla digitalisaation kärkijoukoissa ja suomalaisten ohjelmisto-osaaminen, koulutus ja työmoraali ovat huippuluokkaa. Siinäpä jo itsessään syitä, miksi valita suomalainen ohjelmisto, alla avaamme asiaa vielä vähän lisää.

Lue lisää
kysely

Projektikysely: Edelleen noin neljäsosa projektiyrityksistä toimii ilman kunnollista projektijärjestelmää – Näin hoituu työaika, resursointi ja laskutus projektiyrityksissä

Koho Sales toteutti keväällä -21 kyselyn 28 projektiyritykselle, lue tulokset!

Lue lisää

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi tarpeet ja kulmakohdat ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, vaan saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.