Kohon resursointityökalu tuo yrityksen voimavarat tehokkaampaan käyttöön

Resursointi on tärkeä osa yrityksen tehokasta toimintaa. Sen keskeisin tavoite on varmistaa, ettei työntekijöiden aikaa valu hukkaan eivätkä he toisaalta ole ylikuormitettuja. Toki muitakin asioita kuin työvoimaa voidaan resursoida, esimerkiksi tuotantokapasiteettia ja yrityksen varoja. Pohjimmiltaan resursointi on yrityksen voimavarojen hallinnointia, ja niitä voimavaroja säästää myös kunnollinen resursointityökalu.

Resursoinnin tarkoitus on organisaation toiminnan tehostaminen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Kun henkilöstön kuormitus on hallinnassa, sekä ihmiset että yritys voivat paremmin.

Ilman kunnon työvälineitä resursointi on vaikeaa ja aikaa vievää etenkin suuremmissa yrityksissä tai organisaatioissa, jotka toimivat useammalla paikkakunnalla. Kohon resursointityökalu toimii apuna sekä työntekijöiden aikaa ja osaamista että tuotteita ja tuotantokapasiteettia resursoidessa.

Henkilöstön kuormitus hallintaan

Onnistuneen resursoinnin lopputulos on työtehtävien oikeanlainen jakautuminen tai esimerkiksi laitekapasiteetin tehokas hyödyntäminen. Vastuiden jakaminen tehostuu ja helpottuu, kun käyttäjien työtilanne ja kuormitus nähdään suoraan resursointityökalusta. Tavoitteeksi voidaan asettaa resurssien sataprosenttinen käyttöaste, johon harvoin päästään, mutta joka ohjaa resurssien jakamista.

Kohon resursointityökalu auttaa näkemään kokonaisuuden

Koholla resursoinnista on apua työntekijälle, yrityksen johdolle ja projektijohdolle. Tiedot ovat kaikkien osapuolten nähtävillä ja helposti tulkittavissa. Resurssit ovat tarkasteltavissa yksittäisen henkilön, tiimin ja koko henkilöstön osalta. Yksittäisen käyttäjän kohdalla voidaan tarkastella kokonaistyöajan resursoitua ja resursoimatonta osuutta. Lisäksi voidaan seurata, mistä osatekijöistä kokonaisresurssi muodostuu. Raportoinnista voidaan suoraan nähdä, kuinka paljon resursseja käytetään yrityksen omiin töihin ja kuinka paljon niitä kuluu asiakastöihin. Resursseja on mahdollista varata automatiikkaa käyttäen tai manuaalisesti.

Lue myös: 3 projektisi pelastavaa raporttia

Kohossa yksittäisten työntekijöiden ja koko henkilöstön kuormituksen astetta voidaan tarkastella väriskaalojen avulla. Kuormitusraportilla näkyvä väri kertoo, onko kuormitus minimaalista, kevyttä, normaalia vai onko sitä jopa enemmän kuin työaikaa. Muun kuin henkilöstön resursoinnin osalta Kohossa on nähtävillä tuotannon kokonaiskapasiteetti, vapaat resurssit, käyttöaste, resursoitu ajanjakso sekä mihin asti tietty resurssi on varattu.

Koho on mainio resursointityökalu tarjoten tietoa, joka on apuna pitkäjänteisessä resurssien käytön suunnittelussa. Tietoja voidaan tarkastella ja suunnitella useita kuukausia tai jopa vuosia eteenpäin, ja suunniteltua resursointia voidaan verrata toteutumaan, jonka perusteella työntekijöiden kuormitusta on mahdollista säätää ja suunnittelun osuutta tarkentaa.

Resursointi voi alkaa jo tarjousvaiheessa

Resursointi voidaan Kohossa linkittää jopa tarjousten tekemiseen. Jos tarjoukselle määritellään Kohossa jokin tuote tai palvelu, voidaan niille samalla määrittää myös vaadittavat resursoinnit. Tarjousvaiheessa voidaan tarjouksen yhteydessä perustaa myös projekti, jolloin resursoinnin mahdollisuudet kasvavat. Tulevalle projektille voidaan resursoida jo esimerkiksi henkilötunteja.

Lue myös: Näin helposti luot tarjoukset Kohossa

Resursointi on mahdollista linkata Kohossa myös toistuviin töihin. Esimerkiksi kun tietty työntekijä vastaa asiakkaan toistuvista töistä, hänen kuormitukseensa määrittyy ennalta resursoitu määrä tunteja automaattisesti.

Koholla resursoinnin hyödyt

  1. Dataohjautuvuus paranee: tehdyt arviot ovat tarkempia, sillä suunniteltua resursointia voidaan verrata toteutuneisiin tunteihin.
  2. Seuranta on reaaliaikaista: töitä ja resursseja on nopea siirtää esimerkiksi poikkeustilanteissa, kuten tuurauksissa tai laiterikoissa.
  3. Viivästysten ja loma-aikojen ennakointi helpottuu.
  4. Töitä voidaan suunnitella pitkäjänteisesti ja seurata, mitkä palvelut tai osa-alueet kuormittuvat muita enemmän.
  5. Toiminnan trendejä voidaan ymmärtää paremmin ja esimerkiksi toiminnassa esiintyviin piikkeihin voidaan varautua helpommin etukäteen.
  6. Henkilöstön yli- tai alikuormituksesta johtuvaan rasitteeseen päästään puuttumaan.

Tutustu aiheeseen lisää: Näin hallitset kuormitusta ja resursoit tehokkaasti Koholla

Kaipaatko henkilökohtaista apua yrityksesi resurssien hallintaan? Kysy lisää varaamalla maksuton soittoaika Teemulta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Ketterä projektinhallinta: kuinka PSA-järjestelmät ovat hyödyksi

Ketterä (agile) projektinhallinta on noussut suosituksi lähestymistavaksi projekti- ja teknologiamaailmassa. Se mahdollistaa organisaatioille nopeamman reagoinnin …

Lue lisää
Asiakkaan odotusten hallinta osana projektin hallintaa - tiivistelmä

Asiakkaan odotusten hallinta osana projektin johtamisen strategiaa

Kohon webinaarissa 30.8. projektijohtajamme Kalle Raitio käsitteli projektin kokonaisuuden onnistumiseen olennaisesti vaikuttavaa asiakkaan odotusten hallintaa, (CEM, Customer Expectation Management). Asiakkaan odotusten hallinnalla varmistetaan, että asiakkaan odotukset projektilta ovat realistiset, ymmärrettävät ja saavutettavissa.

Lue lisää
Projektiportaali-uutuus

Uutta Kohossa: Projektiportaali vastaamaan projektinhallinnan nykytarpeisiin

Uusi projektiportaali vastaa moderneihin projektinhallinnan tarpeisiin, joissa yhteistyö asiakkaan kanssa on ratkaisevan tärkeää.

Lue lisää

Haluaisitko nähdä lisää? Varaa aika etäesittelyyn!

Varaa maksuton etäesittely ja anna Kohon vakuuttaa. Käymme henkilökohtaisen esittelyn aikana läpi yrityksesi tarpeet ja kulmakohdat ja autamme mm. tehostamaan myyntiä sekä säästämään jopa 87 % laskutuskuluissa. Etäesittely ei velvoita sinua mihinkään, vaan saat paremman näkemyksen siitä, kuinka Koho auttaisi juuri sinun yritystäsi menestymään.