Skip to content

Järjestelmähankinnan kolme yleisintä harhaluuloa

Kirjoittaja: Koho Sales
3.4.2019 15:45

Koho-asiantuntija Teemu Ilkka kumoaa kolme yleisintä harhaluuloa, joita pidetään usein esteenä uusien järjestelmien hankkimiselle.

1. Yksi ohjelmisto ratkaisee kaikki ongelmat

Yrityksissä on totuttu hakemaan yhtä laajaa järjestelmää, joka ratkaisee kerralla kaikki tarpeet. Tämä toimintamalli on kuitenkin vanhanaikainen ja tekee järjestelmäuudistuksesta työlään. Isojen järjestelmien käyttöönotto sitoo paljon resursseja ja aikaa, ja lisäksi ne ovat usein myös kankeita käytössä. Sen sijaan markkinoilla on nykyään paljon tarjontaa hyvistä pienemmistä järjestelmistä, jotka ovat keskittyneet ratkaisemaan muutaman osa-alueen hyvin, ja joiden liittäminen toisiinsa on helppoa ja edullista. Yksi laaja järjestelmä ei voi olla paras kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi hyvä taloudenhallintajärjestelmä ei välttämättä ole kovin hyvä tuntikirjausjärjestelmä. Tai entäpä jos yritys haluaakin myöhemmin vaihtaa palkanlaskentajärjestelmää tai ulkoistaa palkanmaksun? Tällöin pienempien järjestelmien kokonaisuus helpottaa ja nopeuttaa uuteen toimintatapaan siirtymistä.

Yhden laajan ohjelmiston hankkiminen ei ole enää nykypäivänä kannattavaa etenkään pienille ja keskisuurille yrityksille. Kun yritys kasvaa, pitää myös järjestelmien skaalautua sen mukana. Tästä syystä juuri tähän hetkeen sopiva täsmäratkaisu ei todennäköisesti ole se paras; se ei huomioi tulevia liiketoiminnan vaatimuksia ja muutoksia joustavasti.

2. Käyttöönotto on kallista ja työlästä

Uusien järjestelmien hankkimista pidetään monesti kalliina investointeina ja käyttöönottoja raskaina ja aikaa vievinä prosesseina. Nykyaikaiset ohjelmistot ovat kuitenkin kevyitä, koska ne keskittyvät hoitamaan yhden osa-alueen hyvin. Hankkimalla joukon kevyempiä ohjelmistoja, yritys voi kehittää toimintaansa nopeasti, kustannustehokkaasti ja riskittömämmin yksi ongelma kerrallaan sen sijaan, että ryhtyisi kerralla isoon hankkeeseen. Useamman kevyemmän järjestelmän kevyet käyttöönottoprojektit onnistuvat pienellä porukalla helposti, nopeasti ja edullisesti. Yrityksen ja käyttäjien tarpeet on nopeasti kartoitettu ja sopivat ratkaisut löydetty, kun keskitytään tiettyjen asioiden ratkaisemiseen kerralla. Näin ollen uusien järjestelmien käyttöönottokustannukset pysyvät edullisina, ja ne ovat vaivattomia ottaa käyttöön. Hyvät ohjelmistot saa nykyään helposti liitettyä toisiin hyviin ohjelmistoihin, ja se on vieläpä edullista tai täysin ilmaista.

3. Järjestelmähankinnan vaikeus ja hitaus

Kun yritys on hankkimassa yhtä isoa ohjelmistokokonaisuutta, tulee kerralla huomioida kaikkien tiimien toiveet ja tarpeet, ja sitouttaa koko henkilöstö järjestelmäuudistukseen. Tämä hidastaa käyttöönottoprosessia, sillä järjestelmän määritteleminen ja sen opettelu vie paljon aikaa. Järjestelmästä tulee helposti kankea ja vaikeasti hallittava. Uuden laajan ohjelmiston haltuunotto on myös työläs omaksua kerralla, mikä myös aiheuttaa herkästi muutosvastarintaa yrityksen sisälläJärjestelmäuudistus kannattaakin tehdä vaivattomammin pilkkomalla se pienempiin osa-alueisiin. Järjestelmä, jonka saa nopeasti käyttöön ja joka helpottaa työntekoa välittömästi, saa varmasti myös hyvän vastaanoton henkilöstön keskuudessa. Pienemmät ohjelmistoyritykset ovat ketterä vastaamaan erilaisten yritysten toiveisiin ja tarpeisiin ja ottamaan käyttäjät hyvin huomioon myös käyttöönoton jälkeen. Uuteen järjestelmään siirtyminen vaatii avoimuutta ja hyvää yhteistyötä toimittajan ja käyttäjän välillä. Valitsemalla sopivimmat järjestelmät, yritys välttyy raskailta käyttöönottoprosesseilta ja saa käsiinsä parhaimmat työkalut sekä tyytyväisen henkilöstön.

Kiinnostuitko Kohosta? Tilaa ilmainen esittely, ja kerromme miten voimme tehostaa teidän yrityksen tuntikirjaus- ja laskutusprosesseja.

Tilaa esittely

Haku