Skip to content

Koho ohjelmistoyrityksille

Koho taipuu moneen –
Projektinhallinta ja laskutus on helppoa

Muodosta projektit helposti Kohoon ja hoida niiden laskuttaminen varmasti ja tehokkaasti. Koholla hoidat tuntilaskutuksen helposti, luot laskuille sääntöjä tai tarvittaessa hoidat monimutkaistenkin projektien seurannan. Raporteista seuraat yrityksesi tilannetta aina suoritustilanteista niiden laskutukseen ja kannattavuuteen.

Lue laskutuksesta

Kohon avulla pysyt koko ajan tietoisena kaikista yrityksesi projekteihin ja laskutukseen liittyvistä asioista ja varmistat, että kaikki työt tulevat varmasti tehdyksi sekä laskutetuksi.

Kohon parhaat ominaisuudet ohjelmistoyrityksille

Tuntiseuranta- ja laskutus

Monta helppoa tapaa merkitä tunnit järjestelmään. Tuntimerkinnät voivat olla laskutettavia, projektiin kuuluvia tai sisäisiä. 

Lue lisää

Projektin luominen ja -hallinta

Kohon avulla seuraat projektien etenemistä joko kokonaisuutena tai vaiheittain. Samalla saat arvokasta tietoa projektien budjeteista, toteutuneista kateosuuksista ja kannattavuuksista sekä niille kohdistetuista kirjauksista. 

Lue lisää

Projektien poikkeavat laskutustavat

Koholla laskutat ja automatisoit myös normaalista poikkeavat projektilaskutukset, kuten osamaksu-laskuttaminen tai koontilaskutus. Laskuta nopeasti ja helposti haastavat veloitusperusteet. Koholla onnistuu mm. osamaksu-, koonti-, maksuposti- ja kumulatiivinen laskutus, sekä kustomoidut laskuerittelyt projekteittain.

Lue lisää

Resursointi ja kuormitus

  • Työntekijäresurssointi
  • Projektitaso
  • Projektin vaihetaso
  • Keskitetty kuormitusnäkymä
  • Vertailu suunnittelun ja toteutuman välillä

Lue lisää

Tiketöinti

Koho tarjoaa myös kustannustehokkaan tiketöinnin, jonka avulla yritys pystyy seuraamaan asiakkaiden pyyntöjä eikä mikään jää tekemättä eikä laskuttamatta.
·      SLA-hallinta
·      Business tunnit
·      Automaattivastaukset
·      Kellotus
·      Monipuolinen rajaus
·      Tikettien massamuokkaus
·      Sähköposti-ilmoitukset
·      Tikettien seuranta, asettaminen ja ilmoitukset myös esimiehen toimesta.

Lue lisää

Helppo integrointi ja kustomoitavuus

Koho on helposti integroitavissa web service API-rajapinnan avulla esimerkiksi useisiin CRM-, taloudenhallinta- ja kalenterijärjestelmiin ja sillä on helppo toimittaa lakisääteiset työaikaraportit eteenpäin. Tilikustomoinnin avulla pystymme tarjoamaan asiakaskohtaisen helppokäyttöisen järjestelmän kustannustehokkaasti asiakkaan käyttöön. 

Lue lisää

Suomen suurimmat luottavat meihin

Asiakkaamme kertovat menestystarinoita

Haku