Skip to content

Insinööri- ja suunnittelutoimistot

Koho insinööreille ja suunnittelutoimistoille

Kohon projektinhallintaohjelman avulla hoituu helposti monimutkaistenkin projektien seuranta, tuntikirjaaminen, ja laskutus, myös poikkeavat laskutustavat.

Nopeuta projekteja, organisoi töitä ja ja seuraa työaikaa ja resursseja! Kohon avulla pysyt koko ajan ajan tasalla projekteistasi!

Kohon avulla parannat projektiesi kannattavuutta ja nopeutat tekemistä

Voit seurata resursseja ja kuormitusta ja helpottaa ja automatisoida projekteihin liittyvää myyntilaskutustasi.

Kohon parhaat ominaisuudet insinööreille ja suunnittelutoimistoille

Hallitse tarjouksia ja sopimuksia

Seuraa myyntitoimintoja sekä valvo niiden edistymistä. Automaattisten muistutusten avulla et menetä tärkeitä deadlineja.

Projektien luonti

Koholla luot projekteja alle minuutissa! Voit perustaa projektin suoraan tarjouksen pohjalta tai käyttämällä valmiiksi määriteltyjä pohjia ja päivittää suunnitelmaa tarpeen mukaan. Voit myös käyttää aikaisempia projekteja pohjina uudelle. Luo projekteille tarvittava määrä vaiheita tai osaprojekteja, budjetoi, ja aikatauluta.

Projektien laskuttaminen

Laskuttaminen on helppoa. Tallenna projektisi laskutusmääritykset suoraan projektia luodessasi. Projektin laskutukseen voit asettaa erilaisia hinnoittelusääntöjä, esim. projektitason, työntekijätason tai projektin tehtävätason hinnoittelua. Koholla laskutat ja automatisoit myös normaalista poikkeavat projektilaskutukset.

Raportointi ja analytiikka

Räätälöidyt raportit kertovat, miten yrityksesi menestyy. Analytiikan ansiosta näet vaivatta projekteihin käytetyn ajan ja resurssien tehokkuuden.

Resursointityökalu

Nopeuta projektien suorituskykyä priorisoimalla tehtävät ja resursoimalla tehokkaasti Gantt-resursointityökalua käyttäen.

Työajanseuranta

Voit seurata työaikaa erillisellä työaikakellolla ja projektien tunteja monella eri tavalla.

Suomen suurimmat luottavat meihin

Asiakkaamme kertovat menestystarinoita

Haku