Skip to content

Ratkaise rahanpesulain velvollisuudet Kohon avulla

Kirjoittaja: Koho Sales
27.1.2020 07:35

Tiesithän, että uusi rahanpesulaki asettaa monille yhteisöille uutena velvollisuutena tunnistaa asiakkaan ja tämän edustajan henkilöllisyyden sekä ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoitusten tulee olla tehtynä 1.7.2020.

Kohon avulla tunnistat omat asiakkaat ja merkitset nyt helposti uuden rahanpesulain mukaisesti tosiasialliset edunsaajat. Nämä saat myös näppärästi yhtenä raporttina ulos järjestelmästä.

Näin se toimii:

1. Tunnistautuminen

 • Kohosta voidaan lähettää sähköpostitse kutsu sähköiseen tunnistautumiseen kaikille asiakkaille, jotka löytyvät Kohon CRM:stä
 • Asiakkaan henkilöllisyystodistuksen kopio tai passinnumero voidaan lisätä Kohoon

2. Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri

 • Edunsaajista voidaan tallentaa Kohoon seuraavat tiedot:
  • nimiimage (2)
  • syntymäaika
  • kansalaisuus
  • kotikunta tai ulkomailla asuvasta henkilöstä kotimaa ja kotiosoite
  • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus
  • jos henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen
 • Tehostetun seurannan piirissä olevat yritykset. Yrityksestä voidaan kirjata, jos se on tehostetun seurannan piirissä. Silloin voidaan lisätä kotimaa, toimiala ja muut tunnusmerkit.

Tosiasiallisia edunsaajia ovat: 

 • Ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25% osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta) tai
 • Jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö.

Ota yhteyttä!

Mikko Wäck
Tuotepäällikkö
050 564 4143, mikko.wack@kohosales.com

Haku