Skip to content

Kohon kolme kovaa töiden ja itsensä johtamiseen

Kirjoittaja: Ulla Granroth
19.3.2020 12:56

Itsensä johtamisesta puhutaan nykypäivänä paljon ja se on noussut entistä tärkeämpään rooliin nyt korona-aikaan, kun monien yritysten työntekijät joutuivat pika-aikataululla siirtymään pääosin etätyöskentelyyn. Tietotyö asiantuntijatasolla onkin muuttunut pitkälti sellaiseksi, että itsensä johtamisen taitoja kyllä tarvitaan, kunhan muistaa, että itsensä johtaminen ei tarkoita, ettei esimiestä tarvittaisi. Asiantuntija ei voi istua tekemättä mitään vedoten siihen, että esimies ei ole täyttänyt hänen kalenteriaan.

Pienet fiksut valinnat ja rutiinit hyvinvointiin

Itsensä johtaminen lähtee liikkeelle arjen fiksuista, pienistä valinnoista, joita tehdään sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Siihen liittyvät vahvasti ajanhallinta, ruokailutottumukset, liikunta ja uni. Kun johtaa itseään fiksusti ja pitää osa-alueet tasapainossa, henkilökohtainen energiataso pysyy hyvällä tasolla ja lataudut aina uuteen päivään. Jokainen työntekijä voi siis vaikuttaa osaamiseensa, jaksamiseensa ja tekoihinsa. Uusiutumisen ja palautumisen keinoja kannattaa etsiä taukojen avulla myös keskellä työpäivää. Lounastuntiin voi yhdistää vaikkapa happihyppelyn. Myös sosiaalisten suhteiden ylläpidolla on tärkeä rooli palautumisessa.

Suunnittele ajankäyttösi ja priorisoi

Itsensä johtaminen töissä on suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja hyvien valintojen toistamista. Tiettyjen tavoitteiden valitseminen tarkoittaa aina myös toisten valintojen tekemättä jättämistä. Yksi itsensä johtamisen kulmakivistä onkin kyky priorisointiin ja tietoiseen tekemättä jättämiseen. Työntekijät, jotka innostuvat vähän kaikesta ja haalivat itselleen mitä erilaisempia vastuualueita, törmäävät todennäköisemmin haasteisiin henkilökohtaisten resurssiensa kohdistamisessa. Ajankäytön ja töiden hallinnassa loistavana apuna ovat myös toiminnanohjausjärjestelmät, joiden avulla mikään työ ei unohdu ja kaikki tulee myös laskutettua.

Itsensä johtamisessa onkin viime kädessä kyse tiedostamisesta. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sähköpostin sammuttamista keskittymistä vaativaa tehtävää varten. Joskus työn mielekkyys on sen takana, että osaa muuttaa omaa suhtautumisen tapaansa.

Kouluta aivojasi

Omia aivoja voi kouluttaa tekemään hyviä valintoja, ja se vaatii toistoja ja etukäteissuunnittelua. Ennakkosuunnittelu ulottuu konkreettisiin asioihin tehtävälistan hallintaan priorisoimalla. Työnantajan pitää varmistaa, ettei työkuormitusta ole liikaa. Koho auttaa tässä luomalla tehtävälistoja ja järjestämällä työntekijän töitä. Esimiehelle Kohossa on käytössä resursointi ja kuormitus -työkalu, jonka avulla näkee, jos jollain työntekijällä töitä on liikaa.

Kiinnostuitko, mitä Koholla on tarjota?

Tilaa ilmainen esittely

INFOBOKSI: MUISTA AINAKIN NÄMÄ!

  • Itsensä johtaminen lähtee liikkeelle hyvinvoinnin perustarpeista: unesta, ravinnosta ja liikunnasta.
  • Suunnittele etukäteen työviikkosi ja -päiväsi. Huolehdi, että varaat aikaa myös tauoille ja stressaavista työtilanteista palautumiselle.
  • Aloita itsesi johtaminen askel kerrallaan. Toista hyviä valintoja joka päivä ja ole armollinen itsellesi.
  • Työnantajan tehtävä on varmistaa, ettei työkuormitusta ole liikaa ja että työtavat tukevat itseohjautuvuutta. Myös toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tässä.
  • Vaikka itsensä johtamisen taidot ovat tärkeä osa nykyaikaista asiantuntijatyötä, eivät kaikki asiat ole työntekijän omassa vaikutuspiirissä. Yksi tiedostavaa suhtautumista vaativa asia onkin se, että hyväksyy ne puitteet, joiden sisällä omista asioistaan voi päättää.

Haku